Проверка за коректност на ЕГН, ЛНЧ,ЕИК, Булстат, VAT номер, IBAN, SWIFT

Proverki

При проверка за валидност:

- за VAT номерата се прави запитване в реално време до сървъра на европейската комисия за валидна регистрация по ЗДДС;

- за ЕИК/Булстат автоматично се прави запитване за VAT регистрация( т.е. не е задължително да изписвате "BG" пред ЕИК/Булстат ако желаете да проверите за валидна регистрация), същото важи и за физическите лица регистрирани по ЗДДС;

Въведете ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/Булстат/VAT номер/IBAN/SWIFT:
{{ searchIndicator }}
Брой въведени символи: {{ bulstat.length }}
{{ searchIndicator }}

Брой въведени символи: {{ bulstat.length }}

Валидно ЕГН: {{ checkSuminfo.orig_text }}

Валидно ЛНЧ: {{ checkSuminfo.orig_text }}

Валиден ЕИК/Булстат: {{ checkSuminfo.bulstat }}
Валидна регистрация по ЗДДС: {{ vatinfo.country_code }}{{ vatinfo.vat_number }}
Няма регистрация по ЗДДС

Държава: {{ vatinfo.country_name }}

Наименование: {{ vatinfo.name }}

Адрес: {{ vatinfo.address }}

Данни от Търговски Регистър

Наименование: {{ checkSuminfo.tr_data.name }}

Седалище и адрес на управление
{{ checkSuminfo.tr_data.seat }}

Валиден IBAN: {{ ibaninfo.iban }}

Държава: {{ country_name }}

Име на банката: {{ swiftinfo.bank_name }}

Локация на банката: {{ swiftinfo.location_name }}

Клон на банката: {{ swiftinfo.branch_name }}

Валиден SWIFT: {{ swiftinfo.formatted }}

Държава: {{ country_name }}

Име на банката: {{ swiftinfo.bank_name }}

Локация на банката: {{ swiftinfo.location_name }}

Клон на банката: {{ swiftinfo.branch_name }}

Не открихме никаква валидност във въведените данни!

Обработка...

Въведете минимум 8 символа!