Цени на счетоводни услуги

До 50

документореда

80 лв./мес. *

От 51 до 100

документореда

160 лв./мес. *

Над 100

документореда

МРЗ**/мес. или договаряне *

До 50

документореда

90 лв./мес. *

От 51 до 100

документореда

200 лв./мес. *

Над 100

документореда

МРЗ**/мес. или договаряне *

До 50

документореда

120 лв./мес. *

От 51 до 100

документореда

220 лв./мес. *

Над 100

документореда

МРЗ**/мес. или договаряне *

До 50

документореда

120 лв./мес. *

От 51 до 100

документореда

240 лв./мес. *

Над 100

документореда

МРЗ**/мес. или договаряне *

До 50

документореда

130 лв./мес. *

От 51 до 100

документореда

260 лв./мес. *

Над 100

документореда

МРЗ**/мес. или договаряне *

До 50

документореда

160 лв./мес. *

От 51 до 100

документореда

320 лв./мес. *

Над 100

документореда

МРЗ**/мес. или договаряне *

* към посочените цени се добавя 20лв. за всяко осигурено лице

** МРЗ - минимална работна заплата

Всички цени посочени в сайта са без ДДС.

* МРЗ - минимална работна заплата

Всички цени посочени в сайта са без ДДС.

Посочените цени са примерни. Могат да се увеличават в зависимост от:

- брой дейности; 

- брой обекти;

- брой ДМА;

- брой банкови сметки;

- наличие на обслужвани кредити;

- наличие на ВОД, ВОП, внос, износ, тристранни операции;

- наличие на регистрации в с-ма Интрастат или MOSS.

Към всеки клиент се подхожда индивидуално, в зависимост от спецификата на дейността, с цел удовлетворяване на двете страни. За всяка следваща фирма се договаря процент отстъпка.

Други цени

1. Изготвяне на документи за публикация на ГФО в Търговски регистър: 30лв.

2. Подаване на месечна нулева декларация по ЗДДС: 20лв. на месец

3. Годишна декларация по ЗДДФЛ: 30лв.

4. Регистрация на ЕТ, ЕООД, ООД: 100лв.

5. Регистраци на ДЗЗД: 30 лв.

6. Промяна на обстоятелства в Търговски регистър: 30 лв.

7. Събиране на документи от офис/обект на клиента: 20лв.