Наши клиенти са предприятия работещи в следните икономически дейности:

-търговия на дребно и едро;
-хотелиерство;
-ресторантьорство;
-питейни заведения;
-производство;
-логистика;
-транспорт;
-реклама;
-технологии;
-различни видове услуги и др.