Цени на счетоводни услуги

До 50

документореда

60 лв./мес. *

От 51 до 100

документореда

120 лв./мес. *

Над 100

документореда

МРЗ**/мес. или договаряне *

До 50

документореда

70 лв./мес. *

От 51 до 100

документореда

140 лв./мес. *

Над 100

документореда

МРЗ**/мес. или договаряне *

До 50

документореда

80 лв./мес. *

От 51 до 100

документореда

160 лв./мес. *

Над 100

документореда

МРЗ**/мес. или договаряне *

До 50

документореда

90 лв./мес. *

От 51 до 100

документореда

180 лв./мес. *

Над 100

документореда

МРЗ**/мес. или договаряне *

До 50

документореда

100 лв./мес. *

От 51 до 100

документореда

200 лв./мес. *

Над 100

документореда

МРЗ**/мес. или договаряне *

До 50

документореда

120 лв./мес. *

От 51 до 100

документореда

240 лв./мес. *

Над 100

документореда

МРЗ**/мес. или договаряне *

* към посочените цени се добавя 15лв. за всяко осигурено лице

** МРЗ - минимална работна заплата

* МРЗ - минимална работна заплата